Friday , October 20 2017
Home » Tag Archives: Grammar

Tag Archives: Grammar

Present Continuous Tense

present continuous tense

Present Continuous Tense โครงสร้าง คือ  S + is/am/are + Ving เป็น Tense ที่ใช้กับเหตุการณ์ ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน ถ้าเป็นประโยคคำถามก็ ถาม ถึงปัจจุบัน เข่นกัน I’m learning English now. What are you doing? Are you sleeping? He is leaving at the moment. I’m not reading any books right now. Present Continuousใช้กับอนาคต อันใกล้ก็ได้เช่น I’m meeting some friends after …

Read More »

‘It is done’ or ‘it has done’?

‘It is done’ หรือ ‘it has done’? เวลาเขียนแบบย่อก็จะเขียนได้เป็น It’s done. Done กรณีนี้ไม่ใช้ กิริยาช่องที่ 3 (past participle) นะ แต่ Done ในกรณีนี้เป็น Adjective แปลว่า (ทำบางอย่าง)เสร็จ (ใช้บางอย่าง)เสร็จ แปลเหมือน finish เลย เช่น I’m nearly done. – ฉันเกือบจะเสร็จแล้ว Are you done with this computer? – คุณใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้เสร็จแล้วหรือยัง

Read More »

การใช้ another, other, the other และ the others

การใช้ another, other, the other และ the others เรื่องนี้ เป็นเรื่องไม่ง่ายเเหมือนกันนะ แค่ดู วิธีใช้ ข้างล่างนี้ก็อาจทำให้งงได้ แต่ลองดูดีๆ นะไม่ยากเท่าไหร่ ไม่เน้น เน้น เอกพจน์ (Singular) ทำตัวเหมือน Adj another + นามนับได้เอกพจน์ the other + นามนับได้เอกพจน์ เอกพจน์ (Singular) ทำตัวเหมือน pronoun another the other พหูพจน์ (Plural) ทำตัวเหมือน Adj other + นามนับได้พหูจน์ the other + นามนับได้พหูจน์ พหูพจน์ (Plural) ทำตัวเหมือน pronoun …

Read More »

ระหว่าง I forget กับ I forgot อันไหนถูก

เคยสงสัยมั้ยว่า ระหว่าง I forget กับ I forgot อันไหนถูก I forget the key to my car. – ผิดนะ กรณีนี้ ลืมเป็นนิสัยเลย I forgot the key to my car. – ฉันลืมกุญแจรถ I forget his name. – ผิดนะ กรณีนี้ ลืมเป็นนิสัยเหมือนกัน I forgot his name. – ฉันลืมชื่อเขา (ตอนนี้จำไม่ได้) I forgot to close the door.  ฉันลืมที่จะปิดประตู …

Read More »

Not much of a + countable noun

Not much of a + นามนับได้ (countable noun) เป็นรูปแบบโครงสร้างที่แปลก อีกแบบหนึง แสดงถึงความไม่สำคัญ หรือ ด้อยคุณภาพ เช่น That’s not much of a problem. – นั้นไม่เป็นปัญหามากเท่าไหร่ That’s not much of a car. – นั้นไม่ดูเหมือนรถคันนึง It’s not much of a challenge. – มันไม่ท้าทายเท่าไหร่ It’s not much of a party. – มันไม่เชิงเป็น party เท่าไหร่ There is not …

Read More »

Prefer / Would Prefer / Would rather

Prefer / Would Prefer / Would rather แปลว่า ชอบมากกว่า หรือ อยากมากกว่า รูปแบบการใช้ Prefer I prefer something to something else I prefer doing something to doing something else I prefer to do something rather than (do) something else. e.g. I prefer this shirt to the shirt you were wearing yesterday. I prefer …

Read More »

การใช้ Only และตำแหน่งของมัน

การใช้ Only มีหลายๆคน ถามผมเสมอๆว่าคำว่า only ไว้ตรงไหนถึงจะถูก จะเขียนจะพูดแล้วก็ไม่มั่นใจ Only (แค่ เพียงแต่ เท่านั้น) เป็น adverb สามารถ ขยายได้ทั้ง verb, adjective และ adverb หลักที่ง่ายๆ จริงๆ แล้ว เพียงแค่จำไว้ว่า เอาไว้ใกล้ๆ ตัวที่เราต้องการขยายความ   e.g. 1. He only sang 4 songs – เขาเพียงแต่ร้องเพลง 4 เพลง (ไม่ได้เต้น) 2. Only he sang 4 songs – มีแต่เขาเท่านั้นที่ร้อง 4 เพลง (คนอื่นร้อง 5 เพลงหมดทุกคน) 3. He sang only 4 songs – เขาร้องเพลงแค่ 4 เพลง (4 เพลงเท่านั้น) 4. He sang 4 …

Read More »

A number of หรือ the number of ดี?

การใช้ A number of และ the number of A number of ตามด้วยกริยา พหูพจน์ e.g. A number of people have gone to Siam Paragon A number of people are waiting for the bus The number of ตามด้วยกริยา เอกพจน์ e.g. The number of people here has increased since this morning. The number of people living …

Read More »

Causative Verbs – Have/Make/Let

Causative Verbs – Have/Make/Let เป็น verb ที่ใช้เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทำ แต่เราไม่ได้เป็นคนกระทำ มี 3 รูปแบบดังนี้ 1.  Subject + Have/Make/Let + Person + V1 e.g. I let John clean up the mess. (ฉันจะปล่อยให้ John จัดการปัญหาที่เกิด) I had Jim send an email out. (ฉันจะให้ Jim ส่งอีเมล์ออกไป) Peter made her do her homework. (Peter เป็นคนทำให้เธอทำการบ้าน) I will not let my employees work overtime. …

Read More »

การใช้ If only (แปลว่า ขอเพียงแค่)

การใช้ If only…! (If only….! แปลว่า ขอเพียงแค่) การใช้ If only…! จะเหมือนกับการใช้ I wish เป็นการแสดงความปรารถนากับสิ่งที่ตรงข้ามกับความจริง หลักการใช้ If only 1.  ใช้แสดงความปรารถนาในอดีต (Earlier time) [Had + V3] e.g. If only I had known you were coming!  ขอเพียงแค่ฉันรู้ว่าคุณกำลังมา (ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่า คุณกำลังมา) If only she hadn’t told the police!  ขอเพียงแค่เธอไม่ได้ไปบอกตำรวจ (ตอนนั้นเธอบอกตำรวจไปแล้ว) 2.  ใช้แสดงความปรารถนาในปัจจุบัน (Same time) [V2, …

Read More »

Compound Adjectives (adjective ผสม)

Compound Adjectives (adjective ผสม) Adjective (คำคุณศัพท์) Adjective ผสม เป็นการผสมคำกันโดยคั้นด้วย ‘-’ เมื่อผสมกันแล้วยังคงทำหน้าที่เป็น Adjective มีด้วยกัน 4 แบบ 1. Adj –Nounที่เติม ed หรือ ing เช่น A blue-eyed girl – ผู้หญิงที่มีตาสีฟ้า การเขียนแบบนี้จะให้คำที่กระชับกว่า A girl that has a blue eye. A four-legged animal – สัตว์ที่มี 4 ขา A fast-growing company – บริษัทที่มีการเติบโตเร็ว He is good-looking. …

Read More »