Friday , October 20 2017
Home » Tag Archives: การใช้

Tag Archives: การใช้

การใช้ some time, sometime, sometimes

การใช้ some time, sometime, sometimes สามตัวนี้ต่างกันที่ความหมายเท่านั้นครับ ลองดูคำแปลข้างล่างนี้ Some time – Amount of time – ช่วงของเวลา e.g. It’ll take some time to wash your car Sometime – One day in the future e.g. I’ll call you sometime next week Sometimes – บางครั้งบางคราว e.g. I sometimes sleep late at night.

Read More »

ภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดๆ

ภาษาอังกฤษที่มักใช้ผิดๆ 1. คนส่วนใหญ่มักใช้ she have ทั้งๆ ที่ควรจะเป็น She has และมักใช้ you was แทนที่จะเป็น you were 2. คนส่วนใหญ่ใช้ they’re there their สับสนกันเหลือเกิน 3. คนส่วนใหญ่ใช้ Regarding to แทนที่จะใช้แค่ Regarding ที่แปลว่า เกี่ยวกับเรื่อง ในเรื่อง 4. บางคนใช้ Your แทน You’re 5. บางคนใช้ Anyways ซึ่งจริงๆ ไม่ต้องมี S นะ 6. its กับ it’s ไม่เหมือนกันนะ เช่น Don’t bother …

Read More »

“Too many” and “Too much”

“Too many” and “Too much” ทั้งสอง คำนี้ แปลว่า มากเกินไป Too many ใช้กับนามนับได้ พหูพจน์ เช่น There are too many cars in this area. There are too many people on this bus. Too many cooks spoil the broth. (สำนวน แปลว่า มีคนมากเกินไปในการทำอะไรบางอย่าง ก็มีแต่จะยุ่ง) Too much ใช้กับนามนับไม่ได้ เอกพจน์ เช่น There is too much noise …

Read More »

การใช้ Pass และ Past

การใช้ Pass และ Past หลายๆ คนสับสนมากกับ สองคำนี้ ลองมาดูความแตกต่างต่างนี้ Pass เป็นได้ทั้ง Verb และ Noun Pass (V) แปลว่า ผ่าน ส่งต่อไป เช่น Could you pass him the paper? – คุณช่วยส่งผ่านกระดาษให้เขาหน่อย She passed all the exams.  – เธอผ่านการสอบทั้งหมด Pass (N) แปลว่า การผ่าน การสอบผ่าน ใบอณุญาต Did you get a pass in an English subject? – …

Read More »

‘It is done’ or ‘it has done’?

‘It is done’ หรือ ‘it has done’? เวลาเขียนแบบย่อก็จะเขียนได้เป็น It’s done. Done กรณีนี้ไม่ใช้ กิริยาช่องที่ 3 (past participle) นะ แต่ Done ในกรณีนี้เป็น Adjective แปลว่า (ทำบางอย่าง)เสร็จ (ใช้บางอย่าง)เสร็จ แปลเหมือน finish เลย เช่น I’m nearly done. – ฉันเกือบจะเสร็จแล้ว Are you done with this computer? – คุณใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องนี้เสร็จแล้วหรือยัง

Read More »

Neither…Nor and Either…or [Part 2]

Neither…Nor and Either…or [Part 2] การใช้ Neither-Nor (ไม่ทั้งสอง) และ Either-Or (อย่างใดอย่างหนึ่ง / ถ้าไม่…ก็….) 1. ประธานเอกพจน์ 2 ตัว เชื่อมด้วย Neither Nor หรือ Either Or ต้องตามด้วย verb เอกพจน์ e.g. Neither John nor Jack is available  – John กับ Jack ไม่ว่างด้วยกันทั้งสองคน Either you or I drives her to school – ไม่เธอก็ฉันที่จะขับรถพาเธอไปโรงเรียน Note! [ถ้ามีการใช้ …

Read More »

การใช้ another, other, the other และ the others

การใช้ another, other, the other และ the others เรื่องนี้ เป็นเรื่องไม่ง่ายเเหมือนกันนะ แค่ดู วิธีใช้ ข้างล่างนี้ก็อาจทำให้งงได้ แต่ลองดูดีๆ นะไม่ยากเท่าไหร่ ไม่เน้น เน้น เอกพจน์ (Singular) ทำตัวเหมือน Adj another + นามนับได้เอกพจน์ the other + นามนับได้เอกพจน์ เอกพจน์ (Singular) ทำตัวเหมือน pronoun another the other พหูพจน์ (Plural) ทำตัวเหมือน Adj other + นามนับได้พหูจน์ the other + นามนับได้พหูจน์ พหูพจน์ (Plural) ทำตัวเหมือน pronoun …

Read More »

การใช้ There is/There are (back to basics)

There is/There are แปลว่า มี บางที่เราก็เขียนย่อๆ ว่า There’s หรือ There’re There is an apple on the table. There are some apples on the table. จากการที่เรารู้มาว่า Verb to be ประกอบไปด้วย is/am/are  was/were  been ดังนั้น รูปแบบอื่นๆ ของ there is/there are เช่น there was/ there were/ there has been/ there have been ล้วนแปลว่า มี There were …

Read More »

การใช้ ‘but you’

ลองอ่านดูข้างล่างนี้แล้ว ดูว่า เข้าใจหรือไม่นะ กับการใช้  ‘But you’ I want nobody but you. – ฉันไม่ต้องการใครแต่ต้องการเพียงคุณคนเดียว I’ve got everything but you. – ฉันมีทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้นคุณคนเดียว Everybody loves me but you. – ทุกๆ คนรักฉันยกเว้นคุณคนเดียว Nobody understands me but you. – ไม่มีใครเข้าใจฉัน มีแต่คุณคนเดียวที่เข้าใจ I know everyone here but you. – ฉันรู้จักทุกคนที่นี่ ยกเว้นคุณ I hate everything but you. …

Read More »

การใช้ Help #grammar

HELP! การใช้ help มีง่ายๆ 3 แบบ Help + V1 She helped explain everything. – เธอช่วยอธิบายทุกสิ่งทุกอย่าง He helped do my homework. – เขาช่วยทำการบ้านของฉัน Help someone (to) do something (ช่วยใครให้ทำอะไร) She helped me choose some new clothes – เธอช่วยฉันเลือกเสื้อผ้าใหม่ๆ บ้าง I helped her to carry her luggage. – ฉันช่วยเธอถือกระเป๋าเดินทางของเธอ Can’t help + Ving (ทนไม่ได้ / …

Read More »

การใช้ Make

มาดูการใช้ Make กัน make แปลว่า ทำ เป็นคำง่ายๆ แต่ใช้ได้หลากหลายวิธี ดังตารางข้างล่างนี้ ตัวอย่างเพิ่มเติม เช่น You made me do it. – คุณเป็นคนให้ฉันทำ You are the only one that makes me feel happy. – คุณเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันมีความสุข Eazyclass เคยได้พูดการใช้ make ไปแล้วครั้งนึงตอนที่สอนเรื่อง การใช้ Have Make Let ในเรื่อง Causative Verbs You can follow us on twitter or join our …

Read More »