Friday , October 20 2017
Home » Vocabulary

Vocabulary

coup การรัฐประหาร

don't give up

มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการรัฐประหาร กัน มีดังนี้ ใครมีอะไรแนะนำ ยินดีนะครับ coup d’etat (n) การรัฐประหาร อ่านว่า คู-เด-ท่า coup (n) การรัฐประหาร อ่านว่า คู political turmoil – ปัญหาทางการเมือง take control of the government- ยึดอำนาจของรัฐบาล military = กองทัพ Army’s announcement – การประกาศของกองทัพ resolve political uncertainty – แก้ปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง impose a curfew – กำหนดการห้ามออกนอกบ้านยามวิกาล protests = การประท้วง All protesters are dispersed …

Read More »

Had better แปลว่า

การใช้ Had Better Had better + v1 ย่อว่า ‘d better แปลว่า ควรจะ น่าที่จะ I had better go/ I’d better go. ฉันควรจะไปแล้ว We’d better meet early. ฉันควรจะเจอกันเร็วหน่อย I’d better get back to work. ฉันควรจะกลับไปทำงานดีกว่า You’d better run. คุณควรจะ วิ่ง ดีกว่า

Read More »

Rise versus Raise

Rise versus raise ต่างกันอย่างไร มาดูเป็นข้อๆ กัน 1. ความหมาย Rise แปลว่า เพิ่มขึ้น สูงขึ้น ลุกขึ้น Raise แปลว่า ยกขึ้น เลี้ยงดู ยกระดับ (จะมีความหมายในแง่ ตำแหน่งที่ เพิ่มขึ้น) 2. เป็น Regular or Irregular Verb Raise เป็น Regular Verb ส่วน Rise เป็น Irregular Verb Raise: Past participle (V2): Raised. Perfect participle (V3): Raised. Rise: Past participle (V2) : …

Read More »

Phrasal Verb – Turn

Phrasal Verb – Turn มาดู Phrasal Verb คำว่า Turn ที่ใช้บ่อยๆ กัน Turn on = เปิด (วิทยุ) Turn off = ปิด (วิทยุ) Turn down = ลดเสียง Turn up = เพิ่มเสียง Turn around = กลับหันหลัง Turn in = ส่ง มอบ มอบตัว หรือ จะแปลว่า ไปนอน ก็ได้ Turn out = กลับกลายเป็น ปรากฏ Turn into = …

Read More »

Phrasal Verbs – Look

Phrasal Verbs – Look ลองมาดูสิว่า Phrasal Verb ที่ขึ้นต้นด้วย look มีอะไรบ้างที่ใช้บ่อยๆ Look at = มองที่ Look after = ดูแล Look up = ค้นหา Look like = ดูเหมือน Look into = ตรวจสอบ Look out = ระวัง Look for = มองหา Look through = มองผ่านๆ Look down on = ดูถูก Look forward to …

Read More »

รวม สำนวนภาษาอังกฤษ

What goes around comes around. = ทำอะไร ได้อย่างนั้น / ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว Better late than never. = มาสายดีกว่าไม่มา It takes two to tango. = ตบมือข้างเดียวไม่ดัง It takes two to tango. = ตบมือข้างเดียวไม่ดัง Every dog has its day.= ทีใครทีมัน/ วันพระไม่ได่มีหนเดียว Easier said than done. = พูดง่ายกว่าทำ Blood is thicker than water. = เลือดข้นกว่าน้ำ …

Read More »

ความแตกต่างระหว่าง Goal กับ Purpose

ความแตกต่างระหว่าง Goal กับ Purpose ทั้งสองคำนี้ต่างก็เป็นคำนามทั้งคู่ Goal (โกล) แปลว่า เป้าหมาย Purpose (เพ้อ-เพิส) ขอเน้นการอ่านคำนี้นะ แปลว่า วัตถุประสงค์ สิ่งที่แตกต่างอย่างเด่นชัดก็คือ Goal จะต้องมี เวลามาเกี่ยวข้อง มี deadlines Goal วัดได้ จับต้องได้ แต่ Purpose วัดไม่ได้ Goal คือเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จ แต่ Purpose เป็นเพียงเหตุผลในการบรรลุให้ถึงเป้าหมาย นั่นเอง

Read More »

Abbreviation list – ตัวย่อภาษาอังกฤษ

Abbreviation list – ตัวย่อภาษาอังกฤษ คนไทยก็ย่อคำ ฝรั่งก็ทำกัน มาดู คำข้างล่างนี้ Coz – because ‘em – them y’all – you all Lovin’ – loving Asap – as soon as possible Pls – please Thx – thanks Attn – attention to RIP – Rest in peace Sorta – Sort of – ทำนองนั้น, ประมาณว่า TBA …

Read More »

คำศัพท์ ร่างกายมนุษย์

body

คำศัพท์ ร่างกายมนุษย์ หลายๆ คนยัง ไม่แน่ใจว่า แต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์ เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร เลยลองเอามาให้ดูกัน Source: http://oaadonline.oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/back_1  

Read More »

Describing graphs

graph

Describing graphs เรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้อธิบายกราฟ กัน การเลือกใช้ tense ส่วนใหญ่จะเป็น Past Tense เนื่องจากข้อมูลที่ต้องการอธิบายมันเป็นอดีตไปแล้ว Going Up (กราฟ ที่สูงขึ้น) rose increased went up grew Going Down (กราฟ ที่ต่ำลง) decreased fell dropped declined No Change (กราฟ ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลง) stayed the same remained constant levelled off stabilised Up and Down (กราฟ ที่มีทั้งขึ้นและลง) fluctuated zig-zagged fluttered undulated Small …

Read More »

Vocabulary for Describing Trends

Vocabulary for Describing Trends   เรามาเรียนรู้การเขียนประโยคเกี่ยวกับการอธิบายแนวโน้ม หรือการเปลี่ยนแปลงกัน Increase verb: to increase, is increasing, has increased, increased noun: an increase of $0.5m/ an increase in spending of $0.5 m เช่น Total expenditure increased from $1 m to $1.5m from 2010 to 2011. From 2010 to 2011 there was an increase in expenditure of $0.5 m. จะใช้เป็น % ก็ได้นะ เช่น …

Read More »