Friday , October 20 2017
Home » หลักสูตรพื้นฐาน

หลักสูตรพื้นฐาน

Concept ของสถาบัEazy Class

Strengths

  1. สอนภาษาอังกฤษพื้นฐานในทุกๆ ด้านของภาษาอังกฤษ อย่างได้ผลและมีประสิทธิภาพ
  2. มีการสอนด้วย concept แนวใหม่ เช่น มี mind map ในการเรียน
  3. 7 rules to start เป็นบทสรุปที่ Eazy Class ได้คิดขึ้นมา
  4. ใช้ mp4 player มาช่วยเสริมการเรียนรู้ โดยถือว่า listening เป็นหัวใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
  5. สอนสดทุกครั้งและเป็นกลุ่มเล็กๆ
  6. เทคนิคการสอนแบบเฉพาะตัว สอนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย
  7. เนื้อหาทั้งเพื่อการเรียน การสอบ และเกี่ยวกับธุรกิจ ล้วนเป็นของที่ใช้จริง
  8. สอนให้ผู้เรียน รู้หลักการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตัวเองแบบยั่งยืน
  9. ผู้เรียนสามารถสมัครสมาชิกรับข้อมูลข่าวสารฟรี จาก Blog ของ Eazy Class แม้ว่าจะเรียนจบไปแล้ว

ทำไม การฟัง (Listening) ถึงเป็นหัวใจของการเรียนภาษาอังกฤษ?

ทฤษฏี รับรู้ สู่ปลดปล่อย

ภาษาอังกฤษมีอยู่ 4 อย่าง Listening reading writing speaking ขอแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนรับรู้ กับส่วนปลดปล่อย

รับรู้ ประกอบไปด้วย Listening กับ reading
ปลดปล่อย ประกอบไปด้วย writing กับ speaking

ก่อนที่มีการปลดปล่อยด้วยการ เขียน หรือ พูด จะต้องมีการรับรู้มาก่อน เห็นมาก่อน ได้ยินมาก่อน ภาษาอังกฤษเป็นการเลียนแบบ หรือcopy สิ่งที่เค้าพูดกัน เค้าใช้กัน ทุกคนอยากพูดและอยากเขียนได้ ทั้งสองอย่างนี้เกิดจากการลองพูดและลองเขียน เรียนรู้จากสิ่งที่ผิด มันก็คือการเลียนแบบนั่นเอง

Eazy Class จะสอนเน้นย้ำในส่วนของการรับรู้ จะสอนวิธีการฟัง ความสำคัญของการออกเสียง หรือ การ Stress เสียงให้ถูกต้อง อารมณ์ของการสนทนา การ Copy รูปแบบหรือ Pattern ของการพูด Grammar พื้นฐาน เป็นต้น ขอเน้นว่า ขั้นต้นของการฟังจะต้องมี scriptหรือ subtitle เนื่องจากนอกจากจะช่วยเรื่อง สำเนียง/การฟัง/pattern การพูด/ภาษาไม่ทางการ รวมไปถึงคำศัพท์อีกด้วย

ศัพท์ถ้าไม่ท่อง เราจะสามารถนำมันมาใช้จากที่มีอยู่ในหัวเรา ซึ่งจำกัดมาก

สิ่งที่เค้าพูดกัน ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น Pattern เป็นรูปแบบของมัน Eazy Class จะสอนให้เรียนรู้ pattern เหล่านี้ ซึ่งนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา Point ก็คือ เมื่อเราได้ยินบ่อยๆ และเคยรู้สึกนี่เอง จึงทำให้ เวลาเราได้ฟังเราจึงไม่ต้องแปลมันในครั้งต่อๆไป และสามารถตอบโต้ด้วยการพูดได้อย่างรวดเร็ว จนเป็นการปลดปล่อยที่มีประสิทธิภาพ

นี่แหละทำไม การฟัง ในมุมมองของ Eazy Class สำคัญที่สุด เพื่อให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นไปได้เร็วและประสิทธิภาพ ในทุกๆ หลักสูตรที่เปิดสอนจะมี การฟัง เป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้ด้วย ผู้เรียนจะได้เพลิดเพลินกับ สื่อการสอนที่น่าสนใจและไม่เหมือนใคร

ทุกคนสามารถเลียนแบบได้ นี่ก็เห็นเหตุผลที่ทำให้ เราแบ่งเป็น ม.ต้น ม.ปลาย นิสิต-นักศึกษา คนทำงาน ในทุกๆ level นี้สิ่งที่สอน จะคล้ายๆ กัน แต่เน้นหนักไม่เหมือนกัน โดยเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานในเรื่อง Grammar ก่อนและผสมผสานด้วย การฟัง และการฝึกทำโจทย์ โดยสิ่งที่ได้จากการฟังนี้ มากมายมหาศาล

Basic English Course

* มีส่วนลดเมื่อสมัคร 2 คนขึ้นไป (สามารถแบ่งจ่ายได้)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *