Tuesday , January 23 2018
Home » Vocabulary » ความแตกต่างระหว่าง Goal กับ Purpose

ความแตกต่างระหว่าง Goal กับ Purpose

ความแตกต่างระหว่าง Goal กับ Purpose

ทั้งสองคำนี้ต่างก็เป็นคำนามทั้งคู่
Goal (โกล) แปลว่า เป้าหมาย
Purpose (เพ้อ-เพิส) ขอเน้นการอ่านคำนี้นะ แปลว่า วัตถุประสงค์

สิ่งที่แตกต่างอย่างเด่นชัดก็คือ
Goal จะต้องมี เวลามาเกี่ยวข้อง มี deadlines

Goal วัดได้ จับต้องได้ แต่ Purpose วัดไม่ได้

Goal คือเป้าหมายที่ต้องทำให้สำเร็จ แต่ Purpose เป็นเพียงเหตุผลในการบรรลุให้ถึงเป้าหมาย นั่นเอง