Saturday , July 22 2017
Home » English Tools » ฝึกการฟัง ที่ไหนดี?

ฝึกการฟัง ที่ไหนดี?

ฝึกการฟัง ที่ไหนดี?

การฟังที่ดี สำหรับคนที่ฟังไม่เก่งนะ ต้องฟังโดยดู Script ไปด้วย

ข้อดีของการฟังที่มี Script คือ

1. จะได้เสียงที่ถูกต้อง ของจริงจาก ฝรั่ง

2. จะได้คำศัพท์ที่เหมาะกับเหตุการณ์นั้นๆ

ลองเข้าไปดู 2 เว็ปนี้ดูนะครับ ฟังไปพร้อมๆ กับ Script เยี่ยมไปเลย

http://www.audioenglish.net

http://www.eslpod.com